Luyện Đề Thi Thử Đại Học Trực Tuyến - Thi Online theo Chuyên Đề
THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016

Mua cả khóa giải đề giảm gần 50% so với mua lẻ từng đề

Vật lý

298.000 vnđ- 43%
Mua lẻ: 523.000 vnđ

 • Đề thi phát hành hằng ngày vào 22h tối
 • Được làm tất cả các đề thi của môn học này
 • 100% có lời giải chi tiết
 • Biên soạn theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia
 • Có thể Tải đề thi về máy làm offline
 • Hạn sử dụng cho cả năm học tại cungthi.vn
 • Khóa giải đề theo chuyên đề
  169.000 VNĐ Mua lẻ: 296.000 VNĐ
  (Khóa này có 190 đề thi được phát hành cả năm)
 • Khóa luyện đề thi thử đại học
  129.000 VNĐ Mua lẻ: 226.000 VNĐ
  (Khóa này có 70 đề thi được phát hành cả năm)
 • Thi thử miễn phí !

Hóa học

238.000 vnđ- 47%
Mua lẻ: 449.000 vnđ

 • Đề thi phát hành hằng ngày vào 22h tối
 • Được làm tất cả các đề thi của môn học này
 • 70% có lời giải chi tiết
 • Biên soạn theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia
 • Có thể Tải đề thi về máy làm offline
 • Hạn sử dụng cho cả năm học tại cungthi.vn
 • Khóa giải đề theo chuyên đề
  129.000 VNĐ Mua lẻ: 243.000 VNĐ
  (Khóa này có 180 đề thi được phát hành cả năm)
 • Khóa luyện đề thi thử đại học
  109.000 VNĐ Mua lẻ: 206.000 VNĐ
  (Khóa này có 70 đề thi được phát hành cả năm)
 • Thi thử miễn phí !

Sinh học

218.000 vnđ- 45%
Mua lẻ: 396.000 vnđ

 • Đề thi phát hành hằng ngày vào 22h tối
 • Được làm tất cả các đề thi của môn học này
 • 50% có lời giải chi tiết
 • Biên soạn theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia
 • Có thể Tải đề thi về máy làm offline
 • Hạn sử dụng cho cả năm học tại cungthi.vn
 • Khóa giải đề theo chuyên đề
  119.000 VNĐ Mua lẻ: 216.000 VNĐ
  (Khóa này có 160 đề thi được phát hành cả năm)
 • Khóa luyện đề thi thử đại học
  99.000 VNĐ Mua lẻ: 180.000 VNĐ
  (Khóa này có 60 đề thi được phát hành cả năm)
 • Thi thử miễn phí !

Tiếng Anh

168.000 vnđ- 49%
Mua lẻ: 329.000 vnđ

 • Đề thi phát hành hằng ngày vào 22h tối
 • Được làm tất cả các đề thi của môn học này
 • 30% có lời giải chi tiết
 • Biên soạn theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia
 • Có thể Tải đề thi về máy làm offline
 • Hạn sử dụng cho cả năm học tại cungthi.vn
 • Khóa giải đề theo chuyên đề
  79.000 VNĐ Mua lẻ: 155.000 VNĐ
  (Khóa này có 150 đề thi được phát hành cả năm)
 • Khóa luyện đề thi thử đại học
  89.000 VNĐ Mua lẻ: 175.000 VNĐ
  (Khóa này có 80 đề thi được phát hành cả năm)
 • Thi thử miễn phí !

Toán học

308.000 vnđ- 46%
Mua lẻ: 570.000 vnđ

 • Đề thi phát hành hằng ngày vào 22h tối
 • Được làm tất cả các đề thi của môn học này
 • Biên soạn theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia
 • Có thể Tải đề thi về máy làm offline
 • Hạn sử dụng cho cả năm học tại cungthi.vn
 • Khóa giải đề theo chuyên đề
  189.000 VNĐ Mua lẻ: 350.000 VNĐ
  (Khóa này có 150 đề thi được phát hành cả năm)
 • Khóa luyện đề thi thử đại học
  119.000 VNĐ Mua lẻ: 220.000 VNĐ
  (Khóa này có 60 đề thi được phát hành cả năm)
 • Thi thử miễn phí !

Ngữ Văn

198.000 vnđ- 51%
Mua lẻ: 404.000 vnđ

 • Đề thi phát hành hằng ngày vào 22h tối
 • Được làm tất cả các đề thi của môn học này
 • 100% có lời giải chi tiết
 • Biên soạn theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia
 • Có thể Tải đề thi về máy làm offline
 • Hạn sử dụng cho cả năm học tại cungthi.vn
 • Khóa giải đề theo chuyên đề
  99.000 VNĐ Mua lẻ: 202.000 VNĐ
  (Khóa này có 100 đề thi được phát hành cả năm)
 • Khóa luyện đề thi thử đại học
  99.000 VNĐ Mua lẻ: 202.000 VNĐ
  (Khóa này có 40 đề thi được phát hành cả năm)
 • Thi thử miễn phí !
Giới thiệu:
Để tiết kiệm học phí nhất, rẻ nhất bạn hãy đăng ký các khóa giải đề trên của các môn học. Học phí giảm đến 50% so với mua lẻ từng đề. Khi đó bạn sẽ được làm tất cả các đề đã và đang phát hành trong khóa đó mà không phải lo bị trừ tiền mỗi lần làm đề vì bạn đã mua trọn khóa đề thi đó cho đến hết năm học.
Hướng dẫn:
- Hãy chọn 1 môn học mà bạn muốn đăng ký khóa. Sau đó tích vào ô màu xanh da trời ngay bên cạnh tên khóa để chọn các khóa học trong môn học đó mà bạn muốn (bạn có thể chọn 1 trong 2 khóa hoặc chọn cả 2 khóa để đăng ký cùng 1 lúc. VD: Khóa giải đề theo chuyên đề & Khóa luyện đề thi thử đại học). Cuối cùng bạn nhấn nút ĐẶT MUA ở bên dưới sau đó nhấn nut thanh toán để mua khóa học bạn đã chọn.
- Nếu bạn đã đăng ký 1 khóa trong 1 môn học thì bạn cũng có thể đăng ký thêm khóa khác trong môn học đó bằng cách chọn khóa cần đăng ký thêm và làm theo hướng dẫn bên trên.