Luyện Đề Thi Thử Đại Học Trực Tuyến - Thi Online theo Chuyên Đề
THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016

Lịch phát hành đề thi online cho các khóa luyện đề - Cập nhập hằng ngày

STT Tên đề thi & KHÓA HỌC Môn học Ngày phát hành Giờ thi
1 Phương pháp giải bài toán Cực trị của Hàm số - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)
Toán học 01-12-2014 22:00
2 Đại cương về Hóa học hữu cơ - Đề 2
Hóa học 01-12-2014 22:00
3 Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành (Có lời giải chi tiết)
Ngữ Văn 01-12-2014 22:00
4 PHƯƠNG PHÁP VIẾT BIỂU THỨC u, i, q TRONG MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
Vật lý 01-12-2014 22:00
5 Ôn tập Di truyền học người - Đề 1
Sinh học 01-12-2014 22:00
6 Tìm lỗi sai - Đề 3
Tiếng Anh 01-12-2014 22:00
7 Phương pháp giải bài toán Cực trị của Hàm số - Đề 4 (Có lời giải chi tiết)
Toán học 02-12-2014 22:00
8 Đại cương về Hóa học hữu cơ - Đề 3
Hóa học 02-12-2014 22:00
9 PHƯƠNG PHÁP VIẾT BIỂU THỨC u, i, q TRONG MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - Đề 2
Vật lý 02-12-2014 22:00
10 Ôn tập Di truyền học người - Đề 2
Sinh học 02-12-2014 22:00
11 Tìm lỗi sai - Đề 4
Tiếng Anh 02-12-2014 22:00
12 Đề văn nghị luận xã hội - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)
Ngữ Văn 02-12-2014 22:00
13 Ứng dụng Lượng giác để giải Hệ phương trình đại số - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)
Toán học 03-12-2014 22:30
14 Bài toán Cực trị của hàm trùng phương (Có lời giải chi tiết)
Toán học 04-12-2014 22:30
Vào ngày phát hành, đề thi sẽ hiện trên trang chủ từ 22h ngày hôm trước và kết thúc vào 22h ngày hôm sau.