Luyện Đề Thi Thử Đại Học Trực Tuyến - Thi Online theo Chuyên Đề
THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016

Mua khóa học


Hóa học
Khóa giải đề môn Hóa học
Hạn sử dụng: Hết năm học
  • Đề thi phát hành mỗi ngày
  • Hầu hết có lời giải chi tiết
  • Luôn cập nhập dạng đề thi mới với kỳ thi TPT Quốc Gia
  • Tải đề thi về máy làm offline
STT Khóa học Số đề Hạn dùng Giá
1 Khóa luyện đề thi thử đại học 70 Hết năm học 109000
Tổng cộng: 109.000 VNĐ
Số tiền phải thanh toán
Giảm 47% so với mua lẻ từng đề thi !
109.000 VNĐ
Danh sách các phần/chuyên đề trong khóa giải đề thi
1 - Hóa học lớp 10
Số Đề thi:
25
2 - Hóa học vô cơ 11
Số Đề thi:
25
3 - Đại cương Hóa hữu cơ - Hiđrocacbon
Số Đề thi:
25
4 - Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Số Đề thi:
25
5 - Anđehit –Xeton–Axitcacboxylic
Số Đề thi:
25
6 - Este –lipid
Số Đề thi:
25
7 - Cacbonhiđrat
Số Đề thi:
25
8 - Amin - Amino axit - Protein
Số Đề thi:
25
9 - Polime - Vật liệu polime
Số Đề thi:
25
10 - Đại cương về kim loại
Số Đề thi:
25
11 - Kiềm - Kiềm thổ - Nhôm
Số Đề thi:
25
12 - Crom - Sắt - Đồng
Số Đề thi:
25
13 - Phân biệt, điều chế, tách chất
Số Đề thi:
25
14 - Hóa học và KT, môi trường ..
Số Đề thi:
25
15 - Đề luyện thi ĐH, THPT Quốc Gia
Số Đề thi:
25

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ KỸ THUẬT - HỖ TRỢ DỊCH VỤ
Thời gian từ 8h đến 23h00 hằng ngày
Điện thoại:
0969.83.44.90