Luyện Đề Thi Thử Đại Học Trực Tuyến - Thi Online theo Chuyên Đề
THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016
Vào ngày phát hành, đề thi sẽ hiện trên trang chủ từ 22h ngày hôm trước và kết thúc vào 22h ngày hôm sau. Sau 22h các bạn vẫn có thể xem và làm tiếp đề thi bất kỳ lúc nào tại thư viện này.
STT Tên đề thi Ngày thi Giờ
1 Phương pháp giải bài toán Cực trị của Hàm số - Đề 3 (Có lời giải chi tiết)
01-12-2014 22:00
2 Phương pháp giải bài toán Cực trị của Hàm số - Đề 4 (Có lời giải chi tiết)
02-12-2014 22:00
3 Ứng dụng Lượng giác để giải Hệ phương trình đại số - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)
03-12-2014 22:30
4 Bài toán Cực trị của hàm trùng phương (Có lời giải chi tiết)
04-12-2014 22:30


Hướng dẫn thi online