Luyện Đề Thi Thử Đại Học Trực Tuyến - Thi Online theo Chuyên Đề
THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016
Vào ngày phát hành, đề thi sẽ hiện trên trang chủ từ 22h ngày hôm trước và kết thúc vào 22h ngày hôm sau. Sau 22h các bạn vẫn có thể xem và làm tiếp đề thi bất kỳ lúc nào tại thư viện này.
STT Tên đề thi Ngày thi Giờ
1 Đại cương về Hóa học hữu cơ - Đề 2
01-12-2014 22:00
2 Đại cương về Hóa học hữu cơ - Đề 3
02-12-2014 22:00


Hướng dẫn thi online