Luyện Đề Thi Thử Đại Học Trực Tuyến - Thi Online theo Chuyên Đề
THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016

Hệ thống LEVEL


Giống như một game online tính theo level. CùngThi.VN chính thức đưa ra giải pháp tính điểm level cho mỗi học sinh tham gia làm bài tập và thi đấu.

I. Exp (Experience Point - điểm Kinh Nghiệm)

Hoạt động dựa trên cơ chế tích lũy điểm khi làm bài tập (theo đơn vị 1 bài):

Thư viện trắc nghiệm và thi lại Đề thi online Phòng luyện tốc độ Đấu trường

* Bài tập:
- Làm đúng được cộng 10Exp

- Làm sai không bị trừ Exp

* Đề thi:
- Làm mỗi đề được cộng 50Exp


 

* Bài tập:
- Làm đúng được cộng 15Exp

- Làm sai không bị trừ Exp

* Đề thi:
- Làm mỗi đề được cộng 100Exp

- Làm đúng được cộng 5Exp
- Làm sai không bị trừ Exp

+ Đội chiến thắng:
- Làm đúng được cộng 5Exp
- Làm sai không bị trừ Exp
- Cộng thêm 200EXP cho mỗi thành viên tham gia thi đấu trong đội
+ Đội thua cuộc:
- Làm đúng được cộng 5Exp
- Làm sai không bị trừ Exp

+ Khán giả cổ vũ:
- Làm đúng được cộng 5Exp
- Làm sai không bị trừ Exp

- Cộng 500EXP cho người đứng đầu Bảng Xếp hạng

Lên Level được tính dựa trên điểm Exp theo phương trình:

Exp=Level*(Level*5 + 5) trong đó Level là số nguyên dương.

Cụ thể Exp để lên level từ 1 đến 150 như sau:

 

II. SP (Skilll Point - điểm Kỹ Năng)

Điểm kỹ năng là số phần trăm bài tập làm đúng trên toàn bộ bài tập đã làm trong hệ thống CùngThi.VN (thay cho thống kê kết quả thi theo % ):

Ví dụ điểm SP của bạn minhkaka là: SP minhkaka= (5494/6147)*100= 89.3SP